Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistMisijní růženec PDF Tisk Email

Misijní růženec jako způsob modlitby pochází od horlivého a velmi oblíbeného newyorského pomocného biskupa Mons. Fultona Sheena, ředitele Papežských misijních děl v USA (50 léta 20.století). Toužil po tom, aby se každý křesťan modlil na úmysly celé církve, proto je každý desítek misijního růžence obětován za lidi (věřící nebo nevěřící), misionářů a misionářky jednoho z pěti kontinentů světa.

A tak je i misionářský růženec pětibarevný:

1. AFRIKA – zelená - barva navazuje na zelené tropické, africké lesy. - Černá - navazuje na barvu pleti Afričanů

2. AMERIKA – červená - zobrazuje barvu pleti Indiánů - původních obyvatel Ameriky

3. EVROPA – bílá - označuje barvu pleti Evropanů

4. OCEÁNIE – modrá - symbolizuje barvu Tichého oceánu

5. ASIE – žlutá - připomíná pleť lidí Asie.

Takový růženec se denně modlil papež Jan XXIII. Řekl, že jak papež musí modlit za celý svět. V modlitbě sv. růžence jsou důležité úvahy, které nám předkládají jednotlivé tajemství. Jak se modlit misijní růženec?

Na začátku:

Věřím v Boha ... Otče náš ... 3x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

Před každým tajemstvím si připomeneme uvedené nebo jiné vhodné myšlenky o daném kontinentu:

1. První tajemství tohoto růžence se modlíme za Afriku. Zelená barva symbolizuje africkou přírodu s jejími pralesy, a také je to posvátná barva muslimů. Africký národ prožívá velkou bídu, hlad, sucho, války mezi kmeny, AIDS ... Většina Afričanů se hlásí k muslimskému náboženství. Pouze 6% obyvatelstva jsou křesťané. V posledních letech více misionáři, kteří pracovali v Africe, byli zavražděni. Ať je krev těchto mučedníků semenem pro nové křesťany v celé Africe.

 

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

 

2. Druhé tajemství se modleme za Oceánii. Modrá barva symbolizuje moře, které obklopuje kolem 10000 ostrovů tohoto kontinentu, z nichž největší je Austrálie. I zde žijí miliony lidí, kteří neznají Ježíše, protože nikdo jim o něm nemluvili. Z mála křesťanů, kteří žijí na tomto kontinentu, je většina protestantů. Prosme Marii, aby naše modlitba přinesla k poznání Krista na tomto kontinentu a k návratu do katolické církve.

 

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

 

3. Třetí tajemství tohoto růžence se modleme za Evropu. Bílá barva symbolizuje bílou rasu, která žije na "starém kontinentě".Ačkoli Evropa jakoby kolébkou katolické církve a sídlem Svatého Otce, mnozí křesťané ztrácejí víru, naději a žijí svůj konzumní život bez Boha. Evropa je také místem, kde se zrodily protestantské církve. Prosme Nejčistší Pannu, aby pomohla křesťanům v Evropě vrátit se ke své víře a aby byl jeden ovčinec a jeden Pastýř.

 

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

 

4. Čtvrté tajemství tohoto růžence obětujeme za početný národ Asie. Na tomto kontinentě žije většina obyvatelstva celého světa.A přece, Ježíš je zde téměř nepoznaný. Žlutá barva symbolizuje barvu pleti obyvatel tohoto kontinentu.

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...

 

5. Páté tajemství tohoto růžence obětujeme za Ameriku. Červená barva symbolizuje barvu pleti indiánských národů a také krev mnoha misionářů a mučedníků, kteří položili své životy za víru a hlásání radostné zvěsti evangelia v této části světa.

 

Otče náš ... 10x Zdrávas, Maria ... Sláva ...