Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

_

__kontaktní osoba:

__P. Ján Rušin, SVD

__Římskokatolická farnost

__Halenkov 66

__756 03 Halenkov

__tel: +420 736 501 959

__e-mail: jankorusin@gmail.com

Statistika

TOPlistSpolečnost božího slova
ONLINE PŘENOSY VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH VERBISTY PDF Tisk Email

PONDĚLÍ 30. března 2020

Každý den budeme přidávat aktuální odkazy.

Celý článek...
 

Společnost Božího Slova

latinsky Societas Verbi Divini - zkratka SVD - verbisté

Je mužskou misijní řeholní společností Římskokatolické církve.

V roce 1875 ji založil sv. Arnold Janssen (1837 - 1909) v Steylu (dnešní Nizozemsko). Celoživotním povoláním  sv. Arnolda bylo žít a pracovat pro velké misijní dílo Církve.

Toto své poslání realizoval v bezvýhradném obětování svých sil hlásání Evangelia prostřednictvím misionářů a misijních sester v zemích, kde Boží Slovo ještě nebylo hlásáno a kde místní církev ještě nebyla schopná samostatného života.

Území České rep. spadá pod slovenskou provincii Společnosti Božího Slova.

Osobním a komunitním životem, který žijeme v jednotě se spolubratry z různých národů a kultur svědčíme o lásce Trojjediného Boha vůči lidstvu. Své poslání svěřujeme Sedmibolestné Panně Marii, patronce naší slovenské provincie.

Své řeholně – misijní povolání žijeme v neustálé otevřenosti k výzvám Ducha Svatého následujícím způsobem:

- hlásáme Evangelium Ježíše Krista, vtěleného Božího Slova v místní Církvi v souladu s charismatem naší společnosti prostřednictvím farní pastorace, biblického apoštolátu, masmédií, lidových misií, apoštolátu univerzitní mládeže a angažovanosti v oblasti spravedlnosti a pokoje

- duchovně a materiálně podporujeme misijní činnost Církve na celém světě prostřednictvím animace, získáváním a formováním nových duchovních povolání a laiků pro misie

Kromě mužské větve se stal sv. Arnold Janssen spoluzakladatelem dvou ženských větví:

Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony (SSpSAP) - kontemplativní sestry (tzv.růžové sestry-dle barvy řeholního roucha)

Služebnice Ducha Svatého (SSpS) – určeny pro práci přímo v misiích

V České republice působí Služebnice Ducha Svatého v Kelči. Kontemplativní větev se nachází nejblíže na Slovensku v Nitre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zleva: P. Pavol Kruták (provinciál Společnosti Božího Slova)  a verbisté působící v České republice.

Otcové Georges Makonzo Mondo, Jaroslav Batóg, Rastislav Kršák, Dušan Šimala, Václav Horniak, Karolus Luangga Tefa, František Kantár, Marian Brudny a Ján Rušin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------