Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistSpolečnost božího slova
ONLINE PŘENOSY - FARNOSTI SPRAVOVANÉ VERBISTY

Celý článek...
 
VEĽKÁ NOC 2020 - dopis provinciála Slovenské provincie

 

Celý článek...
 

Společnost Božího Slova

latinsky Societas Verbi Divini - zkratka SVD - verbisté

Je mužskou misijní řeholní společností Římskokatolické církve.

V roce 1875 ji založil sv. Arnold Janssen (1837 - 1909) v Steylu (dnešní Nizozemsko). Celoživotním povoláním  sv. Arnolda bylo žít a pracovat pro velké misijní dílo Církve.

Toto své poslání realizoval v bezvýhradném obětování svých sil hlásání Evangelia prostřednictvím misionářů a misijních sester v zemích, kde Boží Slovo ještě nebylo hlásáno a kde místní církev ještě nebyla schopná samostatného života.

Území České rep. spadá pod slovenskou provincii Společnosti Božího Slova.

Osobním a komunitním životem, který žijeme v jednotě se spolubratry z různých národů a kultur svědčíme o lásce Trojjediného Boha vůči lidstvu. Své poslání svěřujeme Sedmibolestné Panně Marii, patronce naší slovenské provincie.

Své řeholně – misijní povolání žijeme v neustálé otevřenosti k výzvám Ducha Svatého následujícím způsobem:

- hlásáme Evangelium Ježíše Krista, vtěleného Božího Slova v místní Církvi v souladu s charismatem naší společnosti prostřednictvím farní pastorace, biblického apoštolátu, masmédií, lidových misií, apoštolátu univerzitní mládeže a angažovanosti v oblasti spravedlnosti a pokoje

- duchovně a materiálně podporujeme misijní činnost Církve na celém světě prostřednictvím animace, získáváním a formováním nových duchovních povolání a laiků pro misie

Kromě mužské větve se stal sv. Arnold Janssen spoluzakladatelem dvou ženských větví:

Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony (SSpSAP) - kontemplativní sestry (tzv.růžové sestry-dle barvy řeholního roucha)

Služebnice Ducha Svatého (SSpS) – určeny pro práci přímo v misiích

V České republice působí Služebnice Ducha Svatého v Kelči. Kontemplativní větev se nachází nejblíže na Slovensku v Nitre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zleva: P. Pavol Kruták (provinciál Společnosti Božího Slova)  a verbisté působící v České republice.

Otcové Georges Makonzo Mondo, Jaroslav Batóg, Rastislav Kršák, Dušan Šimala, Václav Horniak, Karolus Luangga Tefa, František Kantár, Marian Brudny a Ján Rušin

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------