Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

_

__kontaktní osoba:

__P. Ján Rušin, SVD

__Římskokatolická farnost

__Halenkov 66

__756 03 Halenkov

__tel: +420 736 501 959

__e-mail: jankorusin@gmail.com

Statistika

TOPlistSpolečnost božího slova

Společnost Božího Slova

latinsky Societas Verbi Divini - zkratka SVD - verbisté

Je mužskou misijní řeholní společností Římskokatolické církve.

V roce 1875 ji založil sv. Arnold Janssen (1837 - 1909) v Steylu (dnešní Nizozemsko). Celoživotním povoláním  sv. Arnolda bylo žít a pracovat pro velké misijní dílo Církve.

Toto své poslání realizoval v bezvýhradném obětování svých sil hlásání Evangelia prostřednictvím misionářů a misijních sester v zemích, kde Boží Slovo ještě nebylo hlásáno a kde místní církev ještě nebyla schopná samostatného života.

Území České rep. spadá pod slovenskou provincii Společnosti Božího Slova.

Osobním a komunitním životem, který žijeme v jednotě se spolubratry z různých národů a kultur svědčíme o lásce Trojjediného Boha vůči lidstvu. Své poslání svěřujeme Sedmibolestné Panně Marii, patronce naší slovenské provincie.

Své řeholně – misijní povolání žijeme v neustálé otevřenosti k výzvám Ducha Svatého následujícím způsobem:

- hlásáme Evangelium Ježíše Krista, vtěleného Božího Slova v místní Církvi v souladu s charismatem naší společnosti prostřednictvím farní pastorace, biblického apoštolátu, masmédií, lidových misií, apoštolátu univerzitní mládeže a angažovanosti v oblasti spravedlnosti a pokoje

- duchovně a materiálně podporujeme misijní činnost Církve na celém světě prostřednictvím animace, získáváním a formováním nových duchovních povolání a laiků pro misie

Kromě mužské větve se stal sv. Arnold Janssen spoluzakladatelem dvou ženských větví:

Služebnice Ducha Svatého ustavičné poklony (SSpSAP) - kontemplativní sestry (tzv.růžové sestry-dle barvy řeholního roucha)

Služebnice Ducha Svatého (SSpS) – určeny pro práci přímo v misiích

V České republice působí Služebnice Ducha Svatého v Kelči. Kontemplativní větev se nachází nejblíže na Slovensku v Nitre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Nitře na Kalvárii složí své věčné sliby 8. září 2018 dva noví spolubratři, vícero spolubratrů své sliby po roce obnoví. Dva bratři budou skládat své první sliby. Jedním z nich je Václav Plánka pocházející z Karolinky (farnost Nový Hrozenkov).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15. ledna - Sv. Arnold Janssen – zakladatel Společnosti Božího Slova

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29. ledna - Sv. Josef Freinademetz – první misionář Společnosti Božího Slova

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na svátek Narození Panny Marie oslavili verbisté v Nitre na Kalvárii výročí založení řehole (1875). Při oslavě tohoto svátku verbisté skládají věčné sliby a obnovují dočasné sliby. Své šesté dočasné sliby si obnovili Fr. Juraj Begány, SVD a Fr. Matej Reiner, SVD a své druhé dočasné sliby složil Lukáš Hanúsek.

Věčné sliby složili Tomáš Baleja (misijní určení Slovensko) a Donnie Ronald Sequeira (misijní určení Chile).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do noviciátu ve Vidinej pri Lučenci vstoupili Dávid Kancian pocházející z vesničky Družstevná pri Hornáde u Košic a Václav Plánka z městečka Karolinka ve farnosti Nový Hrozenkov v ČR.