Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistNaše poslání

Naše poslání ve světě

- hlásáme Evangelium a přinášíme svátost Kristovy lásky a milosti

- podporujeme katolické školství a mediální komunikaci

- podporujeme výchovu a vzdělávání domorodých kněží, bratrů a sester

- formujeme laické katechety a učitele

- vedeme sociální, antropologické a polnohospodářské výzkumné projekty, abychom pomohli řešit problémy mnoha kultur

- staráme se o nemocné poskytnutím zdravotních i duchovních potřeb

- krmíme hladové, poskytujeme přístřeší opuštěným a zakládáme sirotčince

- snažíme se o prorocký dialog s lidmi jiných náboženství a ateisty…

Všude tam, kde jako misionáři pracujeme probouzíme misijní povědomí a podporujeme misijní práci na celém světě.

MAPA – KNEZI SLOVENSKE PROVINCII VE SVETE

Jako kněží a bratři zasvěcujeme celý svůj život hlásání Evangelia a šíření Boží lásky mezi lidmi všech národů.