Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

_

__kontaktní osoba:

__P. Ján Rušin, SVD

__Římskokatolická farnost

__Halenkov 66

__756 03 Halenkov

__tel: +420 736 501 959

__e-mail: jankorusin@gmail.com

Statistika

TOPlistNaše poslání

Naše poslání ve světě

- hlásáme Evangelium a přinášíme svátost Kristovy lásky a milosti

- podporujeme katolické školství a mediální komunikaci

- podporujeme výchovu a vzdělávání domorodých kněží, bratrů a sester

- formujeme laické katechety a učitele

- vedeme sociální, antropologické a polnohospodářské výzkumné projekty, abychom pomohli řešit problémy mnoha kultur

- staráme se o nemocné poskytnutím zdravotních i duchovních potřeb

- krmíme hladové, poskytujeme přístřeší opuštěným a zakládáme sirotčince

- snažíme se o prorocký dialog s lidmi jiných náboženství a ateisty…

Všude tam, kde jako misionáři pracujeme probouzíme misijní povědomí a podporujeme misijní práci na celém světě.

MAPA – KNEZI SLOVENSKE PROVINCII VE SVETE

Jako kněží a bratři zasvěcujeme celý svůj život hlásání Evangelia a šíření Boží lásky mezi lidmi všech národů.