Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistMisijní mešní spolek

Misijní mešní spolek ke cti Nejsvětější Trojice založili v r. 1910 v holandském městečku Steyl misionáři Společnosti Božího Slova. Jeho hlavním cílem je podpora misijního díla Církve. Mše svaté, které misionáři Společnosti Božího Slova denně slouží za členy Spolku, se nazývají věčné mše svaté, protože jsou slouženy pořád; za života členů Spolku, stejně tak i po jejich smrti.

 

Každý člen:

- se stává aktivním duchovním spolupracovníkem Společnosti Božího Slova při naplňování jejího misijního poslání a tímto má účast na všech dobrech konaných Společností Božího Slova

- má účast na dobrodiních a požehnáních sedmi mší svatých, které misionáři Společnosti Božího Slova denně slouží na různých místech světa

- je zahrnován do modliteb misionářů Společnosti Božího Slova, kteří se denně s vděčností modlí za své dobrodince

- má záruku, že také po smrti bude na něho pamatováno, protože bude mít nadále účast na milostech mší svatých Misijního mešního spolku.

 

Spolek již od svého založení měl schválení papežů. Nynější Svatý otec František udělil 5. června 2013 následující požehnání členům Misijního mešního spolku:

 

Apoštolské požehnání členům Misijního mešního spolku

„Své apoštolské požehnání uděluji všem členům Misijního mešního spolku. Všem, kteří pomáhají hlasatelům Evangelia a Božího Slova na celém světě, vyjadřuji své uznání a zároveň vyprošuji všechny nebeské dary, které ať jsou podnětem k horlivým činům.“

Ve Vatikánu dne 5. července 2013, papež František

 

Členství

Staňte se také vy členem Misijního mešního spolku. Přihlaste do něho členy své rodiny, známé, přátele a zapojte se tak do misijního díla Církve. Přihlásit se můžete na adrese:

Římskokatolická farnost
Nový Hrozenkov 460
756 04 Nový Hrozenkov

kontaktní osoba:
P. Ján Rušin, SVD
tel: +420 736 501 959
e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Příspěvek je 300 Kč.

Číslo účtu: 1422579379/0800

Pošlete, prosíme, do e-mailu nebo klasickou poštou jméno/a osob, které chcete zapsat do Misijního mešního spolku. Uveďte, prosíme, jestli se jedná o osobu živou nebo zemřelou. U zemřelé osoby napište před jméno křížek (+).

Členům se doporučuje denně se pomodlit modlitbu:

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria, královno apoštolů, pomáhej všem misionářům
a oroduj za ty, kdo ještě neznají Ježíše Krista. Amen.