Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. Dušan Šimala, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 731402394

e-mail: dsimala@gmail.com

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistVe Slovenské republice

 

 

Komunita v Misijním domě Matky Boží v Nitře na Kalvárii

Misijní dům je centrálním domem Společnosti Božího Slova na Slovensku. Sídlí zde provinciál – P. Ján Halama SVD. Jeho úlohou je vést a koordinovat celou slovenskou provincii, pod kterou spadá i území České republiky, koordinovat činnost spolubratrů na Slovensku a v České republice a tak udržovat kontakt s generálním vedením v Římě.

Nachází se zde exerciční dům, sídlí zde nakladatelství Verbum, nachází se zde misijní muzeum národů a kultur a komunita také spravuje farnost při kostele Na Kalvárii.

 

 

Komunita v Misijním domě Božského Srdce ve Vidinné u Lučence

Misijní dům slouží pro noviciát. Je to čas strávený na místě v ústraní a vyhrazený pro hlubší osobní, duchovní a především řeholní a misionářskou formaci. Novici jsou uváděni do charismatu, jedinečnosti a misie Společnosti Božího Slova. V noviciátu má řeholní povolání dozrávat a vyjasnit se. Noviciát je završen složením prvních řeholních slibů. Trvá jeden rok a končí složením prvních řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti. Kněží z misijnío domu vypomáhají v okolních farnostech.

 

 

Komunita v Misijním domě sv. Arnolda Janssena v Bratislavě - Petržalke, Krupinská ul.

V Bratislavě pokračují mladí řeholníci ve studiu teologie. Zároveň jsou uváděni do pastoračně-misionářské praxe. Děje se to angažováním v různých aktivitách, například v práci s mládeží v Univerzitním pastoračním centru (UPeCe), s nemocnými a s vězni, v budování místního společenství, v přípravách na letní Misijní prázdniny apod. To vše se děje pod dohledem supervizora. Do tohoto formačního období je zařazena roční pastorační praxe a možnost misijní zkušenosti v zahraničí. Celý tento proces končí věčnými sliby, přijetím misijního určení a pro kandidáty kněžství kněžským svěcením. V současnosti zde žije a pracuje deset seminaristů a pět kněží.

UPeCe - Bratislava, Mlynská dolina


 

 

Farnost Nejsvětější trojice v Bratislavě - Petržalke, Daliborovo nám.


 

 

Farnost Terchová

Ve farnosti Terchová v současnosti působí tři verbisté P. Pavol Kruták SVD jako správce farnosti, a jako kaplani P. Johny George Ambattu, SVD a Lukáš Twardowski, SVD.