Kontakt

__Společnost Božího Slova

__Římskokatolická farnost

__Nový Hrozenkov 460

__756 04 Nový Hrozenkov

 

Statutární zástupce:

P. František Kantár, SVD

Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov

Brodská 460

756 04 Nový Hrozenkov

tel.: +420 736 522 834

e-mail: favelkekarlovice@ado.cz

_

Kontaktní osoba pro korespondenci a misijní dobrodince:

P. Ján Rušin, SVD

Římskokatolická farnost

Halenkov 66

756 03 Halenkov

tel: +420 736 501 959

e-mail: jankorusin@gmail.com

 

Číslo účtu: 1422579379 / 0800 vedený v České spořitelně v Karolince

Statistika

TOPlistNaši svatí

Sv. Arnold Janssen

P. Arnold Janssen SVD (1837 -1909)

Narodil se v německém městečku Gochu jako druhé z desíti dětí. 15.8.1861 vysvěcen na kněze, stavá se učitelem na gymnáziu. Brzy se začal zajímat o misie a rozhodl se zasvětit život vzbuzování misijního vědomí v Německu. Roku 1973 se zřekl učitelské činnosti a začal vydávat časopis „Malý posol Božského Srdca“, kde uveřejňoval zprávy z misií. Když nikoho jiného pro misijní činnost nenalézá, tak sám zakládá první misijní dům (posvěcen 8.10.1875) v holandské obci Steyl. Tento den je dnem založení Společnosti Božího Slova. Tam začíná s výchovou misionářů a již 2.3.1879 odchází první misionáři do misií. Uvědomoval si potřebu žen pro misijní dílo a 8.12.1889 založil kongregaci „Služebnic Ducha Svatého“. V roce 1896 zakládá její kompletativní větev kongregaci „Služebnic Ducha Svatého věčné poklony“. Zemřel 15.1.1909. Jeho život byl poznačen hledáním a plněním Boží vůle, neotřesitelnou důvěrou v Boží prozřetelnost a tvrdou prací.

 

 

 

Sv. Jozef Freinademetz

P. Jozef Freinademetz SVD (1852 - 1908)

Narodil se v malé osadě Oies v Dolomitech v jižním Tyrolsku. Již během studií přemýšlel o práci v misiích. Vysvěcen 25.7.1875, ale po dvou letech práce ve farnosti přichází do styku s Arnoldem Janssenem a v srpnu 1878 odchází do misijního domu v Steylu. 2.3.1879 dostává misijní kříž a odchází na misie do Číny, kde ho čeká nesmírně těžká práce při vytváření církevních obcí. Velký důraz klade na školení laiků, vypracovává příručku katechizmu v čínštině a věnuje se duchovnímu vedení a výchově čínských kněží. Má velké zdravotní problémy s hrtanem a začínající tuberkulózou. V roce 1908 vypukne v Číně epidemie tyfu. Jozef pomáhá kde může a sám se touto chorobou nakazí. Umírá 28.1.1908. Jeho hrob se brzy stává místem úcty a cílem poutí křesťanů.

 

 

 

Bl. Marie Stollenwerk

Sr. Marie Virgo Helena Stollenwerk SSpS (1852-1900)

Narodila v městečku Rollesbroich v Německu 28.11.1852. Již ve škole při četbě ročenek se v ní vzbudilo odhodlání pomoci dětem v Číně. Nenašla v Německu klášter, který tam posílal sestry. Během návštěvy Steylu se dověděla, že A. Janssen chce založit kongregaci pro misijní sestry. Nabídl jí zaměstnání v kuchyni misijního domu, tehdy jí bylo již 30 let. O dva roky později roce 1884 se seznámila s Hendrinou Stenmans. Ženy pracovaly v kuchyni a prádelně a žily v malém jednoduchém domě. O několik let později 8.12.1889 se stěhují do vlastního kláštera a je založena kongregace „Služebnic Ducha Svatého“, kde se stává první matkou představenou. A. Janssen zakládá 8.12.1896 třetí kompletativní větev „Služebnic Ducha Svatého věčné poklony“. Na jeho přání je do ní převedena. Její sen odjet do Číny zůstal nesplněn. 3.2.1900 umírá postižena vážnou nemocí.

 

 

 

Bl. Jozefa Stenmanns

Sr. Jozefa Hendrina Stenmanns SSpS (1852 - 1903)

Narodila se ve vesničce Issum v Německu 28.5.1852 jako nejstarší ze 7 dětí. Ve škole velmi šikovná, ale ve 14 letech z ní odchází a pomáhá matce s domácností, mladšími sourozenci a vydělává jako tkadlena hedvábí. Pomáhá i chudým a nemocným. Touží svůj život zasvětit Bohu, ale po smrti matky musí převzít starost o domácnost a výchovu sourozenců. V roce 1879 navštíví Steyl a ožije v ní touha po řeholním životě.12.12.1884 přichází do misijního domu jako služka, v prosinci 1988 se stává představenou malé komunity služek čekajících na založení kongregace. 8.12.1889 je založena kongregace „Služebnic Ducha Svatého“. Věčné sliby skládá společně s dalšími osmi sestrami 8.10.1901. V roce 1896 se stává matkou představenou. Komunita se rozrůstá, ale její zdraví upadá, zdravotní stav se horší a umírá 20.5.1903.

 

 

 

Bl. Alojz Liguda

P. Alojz Liguda SVD (1898 -1942)

Narodil se v Polsku 23.1.1898 ve vesničce Winow jako poslední ze sedmi dětí. Byl výborným žákem, z náboženských časopisů se dozvěděl o misiích, přitahovala ho Čína i Afrika. V 15 letech přijat do malého semináře verbistů v Nyse, jeho studia přerušila válka. Na kněze vysvěcen 26.5.1927, chce pracovat v misiích ve světě, ale určen pro polskou provincii. Nejprve je duchovním a katechetou ve škole sester uršulinek, své přednášky vydal i knižně. Později v Gornej Grupě se stal učitelem polštiny i dějepisu a vedl exercicie ve farnostech. V červnu 1939 se stal rektorem kláštera v Gornej Grupě. Během 2.sv.války okupanti mění klášter na koncentrák pro domácí i jiné kněze. 14.12.1940 převezen do Dachau, kde s ním zle nakládají a dávají ty nejtěžší práce, on se snaží povzbuzovat ostatní. Byl krutě mučen a vyhladověn, onemocněl tuberkulózou a nakonec surově zavražděn utopením v noci z 8. na 9.12.1942.

 

 

 

Bl. Stanislav Kubista

P. Stanislav Kubista SVD (1898 -1940)

Narodil se 27.10.1898 v Kostuchni v Polsku. Byl 5 z 6 dětí, rád četl a brzy se seznámil s misijní ideou. Přijat do malého semináře v Nyse, jeho studia přerušila 1.sv.válka. Kněžského svěcení se dočkal 26.5.1927. Představenými přidělen do misijního domu v Gornej Grupě a jmenován ekonomem domu. Redigoval časopisy Mladý misionář, později také kalendář Mladého misionáře, Poklad rodinný, založil časopis Posel sv. Jozefa. Byl vyhledávaným zpovědníkem. Když se řeholní dům stal koncentrákem pro kněze, musel se dívat jak gestapo ničí jeho tiskárnu a konfiskuje hospodářství a majetek. 5.2.1940 všichni internovaní kněží odvlečeni do koncentráku Nový Port, kde se v hrozných podmínkách stává slabým a nemocným. V mrazech dostal zápal plic, ale musel pracovat. Jako slabý a těžce nemocný brutálně zabit německým vězněm, který řekl že už nemá proč žít.

 

 

 

Bl. Ľudovít Mzyk

P. Ľudovít Mzyk SVD (1905 – 1940)

Narodil se 22.4.1905 v Chorzove v Polsku jako 5. z 9. dětí v rodině horníka. Od dětství ministroval, během lidových misií vedených verbisty pocítil pozvání k misionářskému životu. Nastoupil v 15. letech do malého semináře v Nyse. Vysvěcen v Římě na kněze 30.10.1932. Studia dokončil 5.2.1935 doktorskou prací z teologie. Několik měsíců pomáhal v klášteře sv. Gabriela v Rakousku při vedení noviciátu. V létě 1935 odešel do Chludova u Poznaně a stal se novicmistrem prvního nově otevřeného noviciátu v Polsku. Po vypuknutí války neopustil misijní dům a snažil se zajistit budoucnost svých svěřenců. Pro neopatrnost při debatě s vojákem-gestapákem byl 25.1.1940 zatčen. Nikdo nevěděl co se s ním děje a zpráva o jeho smrti byla známa až po několika týdnech. Bez příčiny často bit i s ostatními knězi, kteří s ním byli v cele. V noci 26.2.1940 byl hrozně a dlouho bit opilým poddůstojníkem, který ho nakonec zezadu zastřelil kulkou do hlavy.

 

 

 

Bl. Gregor Frackoviak

P. Gregor Boleslav Frackoviak SVD (1911 – 1943)

Narodil se na hospodářství 18.6.1911 v Lawęčiciach v Polsku jako osmý z devíti dětí. Jako ministrant byl pravou rukou pana faráře. V roce 1927 jej na radu kněze rodiče přihlásili do malého semináře. Nestačil studiu, a tak své povolání realizoval jako řeholní bratr. V noviciátu v Gornej Grupě byl nejhorlivějším novicem, stal se knihvazačem pro celý seminář, pomáhal v zákristii, při zdobení oltářů, v kuchyni a staral se o chudé. S radostí 8.10.1938 složil věčné sliby. Po obsazení kláštera dovolili bratrům odejít, on zůstal a pomáhal internovaným kněžím. Po odvozu kněží dům musel v únoru 1940 opustit. V rodné obci tiše pracoval, učil děti katechizmus a navštěvoval staré a nemocné. Pracoval v tiskárně a tajně vydával časopis „Pro tebe, Polsko“. Po odhalení gestapa zatčen, vzal na sebe vinu i za jiné. Vězněn v Poznani, ale při krutém mučení nikoho neprozradil. Byl odsouzen k smrti a setnut 5.5.1943.